Positron Alternative Investments AS

 

 

 

 

Ledende forvalter

 

Positron samarbeider med Partners Group innen Private Equity og Private Infrastructure. Partners Group har kontorer over hele verden, store ressurser, høy kvalitet og en imponerende track record. Se for øvrig www.partnersgroup.com

 

Meravkastning oppnås gjennom den aktive verdiskapningsprosessen som forvalterne gjennomfører i sine bedrifter eller prosjekter.

 

Våre tjenester

 

Positron ivaretar oppfølgingen av Globus Equity SICAV i Luxembourg gjennom bl.a.

      Styrerepresentasjon

      Kvartalsvise investorrapporter

      Kontinuerlig dialog med forvalteren

      Kontakt med administrator, regnskapsfører, revisor, advokat etc.

      Administrasjon av generalforsamling, styremøter osv.

 

Betingelser som for store institusjonelle investorer allerede fra moderate beløp.

 

Langsiktig kontinuitet og kvalitet er sikret.

 

 

Aktivaklassene

 

Private Equity er et uttrykk som normalt betyr investeringer (oftest gjennom lukkede fond med begrenset levetid) i ikke-børsnoterte selskaper, og i selskaper (eller deler av disse) som tas av børs. Forvalteren øker verdien på selskapet gjennom aktive grep i en nøye planlagt verdiskapningsprosess over lengre tid (typisk flere år), før selskapet selges (exit).

 

Private Infrastructure betyr investeringer (oftest gjennom lukkede fond med begrenset levetid) i infrastrukturprosjekter som f.eks veibygging, telenettet, energiforsyning, energiproduksjon, avfallshåndtering, helsesektoren osv. med sikte på salg (exit) når byggefasen er gjennomført. Prosjektene kjennetegnes av lang horisont, avtalt kontantstrøm med inflasjonsbeskyttelse, lav kredittrisiko med (oftest) offentlig motpart / kunde og store kapitalbehov.

 

Hvorfor Private Assets?

      ineffektivt marked gir informasjonsforsprang til insiders

      lavere volatilitet / mindre verdisvingninger enn børsinvesteringer

      de gode forvalterne innen disse aktivaklassene har historisk gitt en systematisk betydelig høyere avkastning enn tradisjonelle investeringer, men det er enorm forskjell mellom avkastningen hos de beste forvalterne (top quartile) og resten av bransjen.

 

Utfordringer for en investor i Private Equity og Private Infrastructure:

      Identifisere de beste forvaltere i verden

      Få tilgang til å investere hos de beste (minstetegning i ett fond er typisk EUR eller USD 10 millioner)

      Risikospredning i mindre porteføljer (enormt kapitalbehov pga. høy minstetegning i hvert fond)

      Realisere avkastning allerede fra tidlig fase

      Strukturering, administrasjon og rapportering

 

Løsningen for mange er å investere med de beste, gjennom en feeder.

 

 

Her finner du oss

 

Våre kontorer er på ‘byens tak’ i hjertet av Oslo, tvers over veien for Nationaltheatret, på toppen av Stortingsgaten 28.

 

Vi driver ikke med investeringsrådgivning eller forvaltning. Enhver investering innebærer risiko. Før man foretar en investering av ethvert slag, bør man sette seg inn i alt tilgjengelig informasjonsmateriale samt forhøre seg med sin uavhengige profesjonelle rådgiver.

 

 

 

Partnere

 

 

Christian Bryn (1974), Managing Partner

 

Master (lic.oec.HSG) fra Universität St.Gallen (Siviløkonom).

Har arbeidet med Private Equity siden 1999.

https://no.linkedin.com/in/christian-bryn-554579

T: (+47) 95 99 05 33

christian.bryn@positron.no

 

Dagfinn H. Paust (1953), Chairman / Partner

 

MBA fra Golden Gate University San Francisco (Siviløkonom).

Har arbeidet med Private Equity siden 1985.

https://www.linkedin.com/in/dagfinnpaustsenior

T: (+47) 91 55 69 86

dagfinn.paust@positron.no

 

 

Positron Alternative Investments AS

Stortingsgaten 28  -  8. etg

N-0161 Oslo  -  NORWAY

T: (+47) 95 99 05 33

F: (+47) 21 55 77 82

 

©2015 Positron Alternative Investments AS